آمار بازدیدکنندگان

1
120
721252

اندوسکوپی و کولونوسکوپی(متخصص گوارش و داخلی)

در این بخش شما با تصاویر بخش مربوط به اندوسکوپی و کولونوسکوپی از نرم افزار مدیریت مطب شرکت نرم افزاری الگوپارس آشنا می شوید

این نرم افزار قابلیت اتصال به دستگاه های اندوسکوپی و ثبت تصاویر به صورت مستقیم را دارد

2015_03_15/1.png 2015_03_15/2.png 2015_03_15/3.png 2015_03_15/4.png 2015_03_15/5.jpg 2015_03_15/6.png